Perhekuntoutus kytkeytyy yleisemmin lastensuojelun asiakkuusprosessin kaikkiin vaiheisiin. Perhekuntoutus käynnistyy lastensuojelun sosiaalityöntekijän aloitteesta, jolloin sosiaalityöntekijä arvioi, hyötyykö asiakasperhe perhekuntoutuksesta ja sopii perhekuntoutusta tekevien työntekijöiden kanssa työskentelyn aloittamisesta. Perhekuntoutus räätälöidään aina perheen tarpeita vastaavaksi, jolloin tarvitaan tietoa perheen tilanteesta, jotta päätös työskentelyn aloittamisesta voidaan tehdä. Perhekuntoutuksen käynnistyessä määritellään aina työn sisältö, tavoitteet, kesto sekä millä tavalla työskentelyprosessia. Sopimuksen tekeminen sitouttaa prosessin osapuolia ja selkiyttää työn sisältöä sekä tarkoitusta.

Perhekuntoutuksen kesto määräytyy aina tapauskohtaisesti, kestäen yleisemmin 3-6 kk.

 

Share