Syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten määrä on Suomessa lisääntynyt muutaman viime vuoden aikana jopa yli 30 tuhannella. Vailla peruskoulun päättötodistusta jäävien nuorten ohella ne peruskoulun suorittaneet, joita koulutus ja omat tulevaisuudenmahdollisuudet eivät kiinnosta, muodostavat yhden selkeän riskiryhmän.

Asiakkaamme kuntoutukseen kuuluvat mm.:

Arkipäivän hallinta
Turvallisuus
Mielekäs toiminta
Ystävyyssuhteiden vaaliminen ja kartoittaminen
Omatoimisuuden ylläpitäminen
Riittävät hoito- ja tukipalvelut
Yksilöllinen tuki ja ohjaus
Toiminnalliset ryhmät, liikuntatuokiot ja virikeryhmät
Alustukset ja luennot
Oman arjen hallintaa ja mielekkään päivän luomiseen liittyvät työmuodot sekä vertaistoiminta

Toimintamme turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä tarjoavat nuorelle ja hänen perheelleen mahdollisuuden omien selviytymismenetelmien luomiseen sekä kokonaisvaltaiseen työskentelyyn kohti itsenäisempää tulevaisuutta.

 

Share