Päihdeongelman hoito psykoterapian viitekehyksessä:

Erilaisia päihdeongelmia voidaan menestyksekkäästi hoitaa terapiaviitekehyksessä tapahtuvien keskustelukäyntien avulla. Päihdeongelman hoitoon keskityttäessä käytetään samoja yleisiä periaatteita kuin muissakin hoidoissa, mutta keskustelujen sisältö painottuu ongelman mukaisesti. Päihdeongelmia voidaan hoitaa psykoterapialla joko itsenäisinä häiriöinä tai osana ongelmakokonaisutta. Lähtötilanteen selvityksen jälkeen tehdään suunnitelma haluttujen muutosten saavuttamiseksi sekä asetetaan tavoitteita.Työskentelyssä huomioidaan erityisesti tavoitteidenasettelun mielekkyys ja päihdeongelmaan vaikuttavat muut tekijät. Mahdolliset retkahdukset käsitellään osana muutosprosessia. Työskentely on yhteistyötä mutta työstämistä tehostetaan myös itsenäisesti toteutettavilla kotitehtävillä.

Share