Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutus-, tuki- ja ohjausmenetelmä neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia omaaville henkilöille esim. ADHD, Aspergerin oireyhtymä, muu autismin kirjo, mielenterveys- tai päihdeongelma tai kielellinen erityisvaikeus. Valmennuksesta voi löytyä apua kaikenlaisiin arjen- ja elämänhallintaan liittyviin asioihin, joissa ihminen kokee hankaluuksia, kuten esimerkiksi kodinhoito, itsestä huolehtiminen, ruokahuolto, rahan käyttö, sosiaaliset taidot, työ, opiskelu.

Valmennuksen luonne ja valmentajan rooli vaihtelelevat myös valmennettavan iästä riippuen; esimerkiksi jos valmennettava on nuori aikuinen, voi valmentaja olla tukena itsenäistymisprosessissa ja arjen taitojen hallinnan opettelussa. Jos taas valmennettava on pieni lapsi, valmennus voi kohdentua vanhempiin, jotta he löytäisivät keinoja ohjata ja tukea lastaan.

Valmennus on käytännönläheistä, tavoitteellista, asiakkaan tarpeista lähtevää toimintaa. Valmennus pohjautuu voimaannuttaviin työmenetelmiin, joissa korostuvat tulevaisuuteen suuntautuminen, toiveikkuus, asiakkaan omien voimavarojen löytäminen ja niiden hyödyntäminen päämäärien saavuttamiseksi.

Neuropsykiatrinen valmennus ei ole lääkehoidon vastine tai sitä syrjäyttävä. Parhaat tulokset saadaan, kun valmennus toteutetaan yhdessä muiden hoitomuotojen kanssa. Päävastuussa neuropsykiatrisesta valmennuksestamme on neuropsykiatrinen valmentaja (coaching) -koulutuksen saanut Sanna Suonpää. Sannalla on pitkä kokemus neuropsykiatristen asiakkaiden kanssa työskentelystä eri menetelmin.

Ennen valmennuksen alkua kerromme asiakkaalle ja hänen perheelleen valmennusprosessista ja siihen liittyvistä käytännön asioista sekä teemme asiakkaan kanssa kirjallinen sopimuksen, jossa sovitaan
• molemminpuolisesta luottamuksellisuudesta
• valmennukseen sitoutumisesta
• käyntikerrat
• määritetään tavoitteet valmennukselle

 

Share