Erityisryhmiin kuuluvilla lapsilla on mahdollisuus saada kauttamme esim. fysioterapeuttista kuntoutusta, eläinavusteisia terapiapalveluita sekä perinteisiä terapiapalveluita yhtenä terapia- ja kuntoutusmuotona. Lasten kuntoutusta ja terapiaa suunnitellessamme huomioimme koko perheen ja heidän sen hetkisen tilanteen. Tarvittaessa koko perhe siirtyy lapsensa kanssa kuntoutukseen ja terapiaan, jolloin koko perheen tilannetta voidaan auttaa kongreettisin keinoin.

Sisaruksille tarjoamme erilaisin menetelmin (leikki, musiikki, eläimet, kuvataide) mahdollisuuden käsitellä omia tunteitaan sekä tiiviistää sisarusten välistä tunnesidettä.

Meillä on myös mahdollisuus tarjota avomuotoista sopeutumisvalmennusta erityislasten vanhemmille ja sisaruksille. Kysy lisää!

Share