Erikoisnuorisotyömme tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Tarjoamme nuorelle ja hänen perheelleen varhaista tukea perhetyön keinoin.

Perheiden tukeminen nuoren hyvinvointiin on yksi työmme lähtökohdista. Perheet tarvitsevat tukea nuoren asioissa mukana olemiseen ja hoidossa tukemiseen. Tarvittaessa huolehdimme, että nuori/nuoret aikuiset menevät kouluun/työpaikoille. Teemme tarvittaessa myös jalkautuvaa nuorisotyötä, joka tarkoittaa nuoren kotona tehtävää työtä.

 

Share