Eläinavusteiset terapia- ja kuntoutuspalvelut ovat saaneet maailmalla näyttöä eläimen käytöstä mm. lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyden hoidossa ja kuntoutuksessa. Eläinavusteisen toiminnan vahvuudeksi onkin osoittautunut tutkimuksiin perustuva näyttö eri eläinlajien käytöstä terapia, hoidon ja kuntoutuksen apuna mm. lasten ja nuorten mielenterveystyössä, neuropsykiatristen häiriöiden ja oireiden hoidossa. Eläimemme ovat valittu tutkimuksista saatujen tulosten perusteella eli kyseisten eläimien käytöstä terapiassa, hoidossa ja kuntoutuksessa on tutkittua näyttöä. Eläinavusteinen terapia ja toiminta ovatkin yhtenä työmenetelmänä  muiden käyttämiemme hoidon ja kuntoutuksen työmenetelmien ohessa.

Eläimen kautta kontakti omiin tunteisiin ja vaikeiden asioiden sanottamiseen saattaa olla helpompaa. Tietyillä asiakasryhmillä on usein vaikeuksia rajojen ja rajaamisen kanssa arjessa, tällöin eläin saattaa auttaa tehokkaampaan tulokseen kuin perinteiset terapian ja kuntoutuksen keinot. Hoitoon sitoutuminen myös usein paranee ja hoitokäynnit ovat eläimen vuoksi mielekkäämpiä.

Eläinavusteinen terapia voi olla osa pidempää psykoterapia-prosessia tai itsenäinen lyhyempi prosessi, tunnetaitovalmennus on ohjaava ja terapeuttinen prosessi, jossa lapset ja aikuiset voivat kehittää tunne- ja sosiaalisia taitojaan. Nämä taidot ovat välttämättömiä koulussa ja työelämässä menestymiseksi, sekä hyvien ihmissuhteiden solmimiseksi. Erilaiset tunnetaitojen työkalut ja eläinharjoitukset haastavat asiakasta kyseenalaistamaan aiemmin oppimiaan ajatusmalleja.

lapsijaalpakat
 

Share