Perhekuntoutus on määräaikaista (yleensä 6-12 kk) hoitoa asiakasperheille, joiden epävakaa elämäntilanne vaarantaa lapsen kasvun ja kehityksen tai on äkillisesti kriisiytynyt. Perhekuntoutus on suunnitelmallista ja perustuu asiakasperheen yksilöllisiin tarpeisiin lapsen etu huomioiden. Perheet asuvat perhekuntoutusjakson ajan kotonaan. Ennen kuntoutuksen alkua pyritään aina järjestämään verkostopalaveri jotta kaikki osapuolet saavat yhtenäisen käsityksen siitä, miksi perhe lähtee kuntoutukseen, mitkä ovat perhekuntoutuksen tavoitteet ja mitkä ovat tärkeimmät asiat kuntoutuksen aikana.

Tarjoamme perheelle turvallisen ympäristön harjoitella yhdessä elämistä ja toisten huomioon ottamista, perhetaitoja. Näihin taitoihin kuuluu oleellisesti myös itsestään ja muista huolehtimaan oppiminen, rajojen asettaminen ja niistä kiinni pitäminen, tunteiden kanssa työskentely sekä vuorovaikutustaitojen opettelu. Perhekuntoutusjakson jälkeen tehtävät kotikäynnit, joissa arvioimme perheen kuntoutusjaksosta saamaa hyötyä ja arjen sujumista kotona ovat myös yksi oleellinen osa kuntoutusta.

Perhekuntoutuksen tavoitteet ja niiden määrittely tehdään yhdessä!

Perhekuntoutuksen yleisinä tavoitteina ovat lapsen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen turvaaminen perheessä, vanhempien kuntouttaminen ja tukeminen riittävään vastuuseen lapsesta ja perheen elämästä sekä vanhemmuuden ja lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen arviointi. Tavoitteiden toteutumista tarkistetaan ja hoitosuunnitelma päivitetään säännöllisissä hoitoneuvotteluissa.

Autamme myös sijoitettujen lasten arjesta vastaavia eri tahoja ongelmatilanteissa. Tutkimus- ja hoitoprosessiin kuuluvat lapsen lisäksi sijaisperheet, kaikki lasta hoitavat tahot, kuten lastensuojelulaitosten henkilökunta, sosiaalitoimi sekä lasten biologiset vanhemmat. Painotamme hoidossa vuorovaikutus- ja kiintymyssuhdepulmien tarkastelua sekä näitä korjaavaa hoitoa. Näkökulmamme kuntoutukseen on perheterapeuttinen ja integratiivinen pitäen sisällään eri psykoterapiasuuntaukset. Yhteistyömme kattaa myös päiväkodit, neuvololat, koululut sekä muut yhteistyötahot. Käytössä ovat erikoislääkäri-, perheterapeutti, lasten psykoterapeutti sekä psykologipalvelut . Toimimme yhteistyössä niin lastenpsykiatrian kuin nuorisopsykiatrian ja aikuispsykiatrian poliklinikoiden kanssa. Myös kunnat ja vakuutusyhtiöt tekevät kanssamme yhteistyötä.

Share